V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LOTAR, Petr

Petr LOTAR vl. jm. Chitz (* 12. 2. 1910 Praha, † 12. 7. 1986 Ennetbaden, Švýcarsko)  – herec, dramatik, publicista a spisovatel. Jako pražský Němec židovského původu byl hereckým žákem Reinhardtovy školy. Roku 1931 nastoupil angažmá v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, odkud po dvou sezonách přešel do souboru Městského divadla na Královských Vinohradech v Praze. Svědectví o jeho herectví dokumentuje alespoň čtveřice malých film. rolí: spisovatel Průša v komedii H. Haase Kvočna (1937), detektiv v kriminální komedii M. Friče Krok do tmy (1938), Tonda Pírko v Schorschově melodramatu Včera neděle byla (1938) a přísedící u soudu ve Vávrově historické komedii Cech panen kutnohorských (1938). V době Mnichova byl hlasatelem německého vysílání Čs. rozhlasu a od roku 1939 působil v exilu jako herec, publicista a autor div., rozhlasových a tv. her. Roku 1954 získal Cenu Gerharta Hauptmanna za hru Das Bild des Menschen (Obraz člověka). Jeho autobiografický román …kde domov můj (1981, 1993) zachycuje atmosféru Prahy v době jeho mládí.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!