V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LÖRING, František/Ferry

František/Ferry LÖRING (* 8. 1. 1899 Praha, † 1964)  – herec. Studoval Státní konzervatoř v Praze (1919–21) a Hudební a dramatickou akademii ve Vídni (1921–22), mezitím účinkoval v operetě Stadttheater v Mostě a různých divadlech (Praha, Cheb, Opava, Vídeň, Berlín, Linz). Za 2. světové války sloužil v zahraniční armádě a k divadlu se vrátil až roku 1954, kdy posílil německý soubor Vesnického divadla. Do služeb kinematografie se zapojil až jako šedesátiletý menšími postavami, jimiž stačil přispět do osmi filmů: příslušník výcvikového táboru agentů (Páté oddělení, 1960), vězeňský lékař (Reportáž psaná na oprátce, 1961), náměstek (Kolik slov stačí lásce?, 1961), muž mluvící holandsky (Transport z ráje, 1962), Čechoameričan (Dva z onoho světa, 1962), muž s deštníkem (Máte doma lva?, 1963), starý operní pěvec (Každý den odvahu, 1964) a starý mistr (Bubny, 1964).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!