V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LOM, Herbert

Herbert LOM vl. jm. Herbert Karel Angelo Kuchačevič ze Schluderpacheru (* 9. 1. 1917 Praha, † 27. 9. 2012 Londýn)herec. Navštěvoval Univerzitu Karlovu v Praze a studoval herectví v pražské herecké škole. Jako dvacetiletý zahájil v Československu hereckou kariéru dvěma epizodními film. rolemi: Gustav Hodaň, syn ovdovělého advokáta v melodramatu podle románu Maryny Radoměřské Žena pod křížem (1937) V. Slavínského a chasník ve venkovském dramatu V. Wassermana na motivy románové trilogie Jana Vrby Boží mlýny (1938). Roku 1939 odešel před nacisty do Londýna, kde studoval díky stipendiím na London Embassy School, The Sadlers Wells School a Westminster School a v divadle Old Vic. Za války působil jako hlasatel v zahraničním vysílání rozhlasové stanice BBC a navzdory jazykovému handicapu se prosadil i na londýnských div. scénách. Od počátku 40. let se uplatnil také v britské kinematografii a později účinkoval v evropských i hollywoodských filmech různé úrovně. Pro svůj přízvuk byl však dlouho obsazován pouze do rolí cizinců, často zločinců a darebáků, ale i lékařů a důstojníků. Nejvíc ho však proslavila úloha vrchního komisaře Dreyfuse v sérii kriminálních komedií Blakea Edwardse Komisař Clouseau na stopě (1964), Návrat Růžového pantera (1975), Růžový panter opět zasahuje (1976), pomsta Růžového pantera (1978), Stopa Růžového pantera (1982), Kletba Růžového pantera (1983) a Syn Růžového pantera (1993). U nás si ho pamatujeme jako padoušského šéfa banditů Cornella v mayovce Poklad na Stříbrném jezeře/Der Schatz im Silbersee (1962), jež odstartovala sérii indiánek o statečném apačském náčelníkovi jménem Vinnetou. Je autorem románu o anglickém dramatikovi a politikovi Christopheru Marloweovi Enter a Spy (1978) a románu o francouzském lékaři a vynálezci popravčí sekery Dr. Guillotine. The Eccentric Exploits of an Early Scientist (1992, Dr. Guillotin. Bádání excentrického vědce, který předběhl svou dobu). Na podzim 1992 pobýval v Praze v rámci natáčení tv. komedie o vyšetřování ztraceného českého humoru Sherlock Holmes v pánském klubu aneb Komisař Dreyfus zasahuje.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!