V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LOKŠA, Jaroslav

Jaroslav LOKŠA vl. jm. František Lokša (* 21. 9. 1895 Ostrava-Vítkovice, † 18. 4. 1975 Brno)  – herec. Začínal roku 1920 u div. společností (O. Alfieri, J. Chládek, A. Brázdová, R. Linc, A. Vladyka) a po angažmá v Kladenském divadle (1926–28) byl dlouholetým členem Státního divadlo, respektive Národního divadla v Brně (1928–64). Před kamerou se poprvé objevil jako lékař v krátkém osvětovém snímku Rozhovor ve vlaku (1947) a pak si zahrál ještě sedláka Fulína v Sequensově budovatelském dramatu Cesta ke štěstí (1951) a ovčáka Martina Gajdoše v Machově folklorní komedii Ještě svatba nebyla… (1954). Pedagogicky působil na JAMU (1953–57).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!