V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LOHNISKÁ, Michaela

Michaela LOHNISKÁ (* 13. 4. 1946 Praha)  – herečka; dcera herců Z. JirákovéV. Lohniského. Vyrůstala v div. prostředí, ale nejprve vystudovala obor bižuterie a tavené plastiky v Železném Brodě, než se začala věnovat herectví. K tomuto rozhodnutí ji přivedlo účinkování v historickém filmu Oldřicha Daňka Spanilá jízda (1963), v němž ztělesnila odvážnou husitskou dívku Katruši, zamilovanou do nešťastného zemana (P. Kostka). Vzápětí vytvořila ještě postavu mladé vesničanky Jany Čermákové ve venkovském dramatu Zdenka Sirového Handlíři (1963) a pak už jen drobné role v hudebních filmech: jedna ze schovanek v Kdyby tisíc klarinetů (1964) a nevěsta ve Svaté hříšnici (1970). Na obrazovce se ukázala jen minimálně, např. v třídílné inscenaci Alexander Dumas starší (1970). První kroky na jevišti učinila v chebském Divadle Pohraniční stráže (1963–64) a po dvouletém studiu na DAMU prošla krátká angažmá v oblastních divadlech (Mladá Boleslav, Šumperk), v zájezdovém souboru Maringotka (1966–67), od roku 1970 působila dlouho ve Východočeském divadle v Pardubicích a nyní je její domovskou scénou Divadlo F. X. Šaldy v Liberci (od roku 1996 jeho ředitelka).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!