V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LOGOJDOVÁ, Marie

Marie LOGOJDOVÁ (* 11. 3. 1952 Praha)  – herečka. Jako studentku DAMU ji pro film objevil režisér F. Vláčil, v jehož psychologickém příběhu na motivy Říhova románu Dým bramborové natě (1976) ztvárnila mladou ztřeštěnou vesničanku Markétu, která v důsledku svého nezodpovědného chování krátce po porodu umírá. V následujícím desetiletí jí na plátně byly souzeny už jen postavy matek (Lampáš malého plavčíka, 1984; Už se nebojím, 1984; Můj přítel d’Artagnan, 1989) a vychovatelky (Sedmé nebe, 1988) s výjimkou úlohy obětavé venkovanky Jozefky, věrné přítelkyně hlavní hrdinky (M. Zimková) v Uhrově smutné komedii Pásla kone na betóne (1982) a jejím pokračování …kone na betóne (1995). Na obrazovce hrála v inscenacích a tv. filmech (mj. Až bude padat hvězda, 1976; Vánoční stromek, 1982; Tchán, 1986; Principálka, 1986; Mimořádný případ, 1989; Neplač, přírodo, já za to nemohu, 1989; Mládí na prodej, 1991; Trosečníci, 2002), v pohádkách (O Nesytovi, 1994; Poštovská , 2002), a několika vesměs normalizačních seriálech (30 případů majora Zemana, 1974–79; Stříbrná pila, 1976; Bez ženské a bez tábáku, 1980; Stavy rachotí, 1983; Velké sedlo, 1987 a po odmlce ve Strážci duší, 2003). Po absolvování DAMU (1976) působila na jevištích v Ostravě (Divadlo Petra Bezruče, Státní divadlo a Národní divadlo moravskoslezské), kde rovněž vyučuje na Janáčkově konzervatoři.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!