V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BLAŽEK, Eduard

Eduard BLAŽEK (* 24. 2. 1896 Unhošť, okres Kladno, † 4. 11. 1957 Praha)  – inspicient a herec. Jako člen činohry Národního divadla v Praze (1921–57), kde vykonával ještě funkci inspicienta, vytvořil stovky epizodních roliček. Drobnými postavami, zejména úředníků a funkcionářů, se prezentoval také v devíti němých a čtyřech zvukových filmech, poprvé v dramatu V. Binovce Sivooký démon (1919) a naposledy v Cikánově komedii Svět, kde se žebrá (1938), často po boku H. Haase. Objevoval se většinou v dramatických příbězích: Janův přítel ze studií (Ukřižovaná, 1921), správce zámku (Souboj s Bohem, 1921), malíř Vojíř (Trny a květy, 1921), disponent Renet (Nad propastí, 1921), Gowellův syn Jiří (Cesta k výšinám, 1921), ing. Karel (Ulička hříchu a lásky, 1922) či jen v bezejmenných epizodách (Ty petřínské stráně, 1922; Problematický gentleman, 1923) a po odmlce už ve zvukovém filmu: funkcionář S. K. Kladno (Lidé na kře, 1937), člen maršálovy svity (Bílá nemoc, 1937) a pouze jedinkrát v další komedii jako tajemník (Velbloud uchem jehly, 1936).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!