V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LIVORA, Miroslav/Milan

Miroslav/Milan LIVORA (* 25. 2. 1948 Praha, † 13. 5. 1996)herec; manžel herečky A. Hesounové. Jako jedenáctiletý školák poznal zákulisí filmu, když hrál Jirku, člena klukovské party, která odhalí síť zahraničních špionů a diverzantů, ve Vošmikově dětské detektivce Zpívající pudřenka (1959). Posléze s diplomem absolventa herectví z JAMU (1967) posílil na pět let zájezdový soubor Divadla – klub Maringotka, krátce se objevil v div. studiu Rubín a od roku 1974 byl dlouholetým členem Krajského divadla Kolín. V 90. letech strávil poslední angažmá v Příbrami a ve středočeském Divadle Kladno – Mladá Boleslav. K filmování se znovu dostal v 70. letech, kdy hrál epizodní role typu mladík s knírem (Svatba bez prstýnku, 1971), úředník pasové kontroly (Muž z Londýna, 1974), parlamentář (Osvobození Prahy, 1976) a taxikář (Poslední mejdan, 1983). Ve Vávrově rekonstrukci válečných událostí Sokolovo (1974) ztělesnil podporučíka Steinera. Drobné postavy mladých mužů vytvořil ještě ve filmech Jiřího Svobody Dům na Poříčí (1976) a Oddechový čas (1977). V 80. letech filmografii rozšířil o roličky dělníka (Šílený kankán, 1982), taxikáře (Poslední mejdan, 1982), motorkáře (Poutníci, 1988) či bezjemennou epizodu (Zuřivý reportér, 1987). Na obrazovce ho mohli diváci vidět v pohádkách (Princezna Lada, 1970; Padla kosa na kámen, 1974), inscenacích a tv. filmech (Nikola Šuhaj loupežník, 1977; Rubikova kostka, 1984; Jak se ztratit ve zlém světě, 1993) i v seriálu Inženýrská odysea (1979).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!