V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LIVIA, Bronislava

Bronislava LIVIA vl. jm. Mauerová (* 18. 11. 1901 Nagasaki, Japonsko, † po 1945 Německo?)filmová herečka. Údajně byla rumunského původu a první zkušenosti s filmováním získala jako osmnáctiletá v Budapešti. Na základě vítězství v soutěži krásy uspořádané pražskou film. výrobnou AB byla angažována pro hlavní roli továrníkovy dcery a mladé tenisové šampiónky Slávky, která nalezne štěstí s hudebním skladatelem (K. Lamač), v nedochované komedii Děvčata, vdávejte se! (1921). Rázem se zařadila mezi hvězdy českého němého filmu a v Antonově komedii Únos bankéře Fuxe (1923) byla už rovnocenou spoluhráčkou A. Ondrákové. Díky poněkud exotické kráse a způsobu vystupování platila víc za představitelku dramatických než milovnických hrdinek. Jen výjimečně hrála prostá děvčata z venkova (Kříž u potoka, 1921; V blouznění, 1928) či velkoměsta (Cikáni, 1921; Bahno Prahy, 1927). Její doménou byly krásné a elegantní velkoměstské ženy: paní Wendlerová v Lamačově zfilmování Haškova románu Dobrý voják Švejk (1926), nevěrná manželka advokáta Uhra (K. Hašler) v dramatu režiséra P. Pražského Batalion (1927), ardenská vyzvědačka Hermína Krausová v Krňanského špionážním dramatu Krásná vyzvědačka (1927) a manželka stavitele Franka (Egon Thorn) v melodramatu O. Kmínka Kainovo znamení (1928). Ztělesnila ovšem také vysokoškolačky (Filosofka Mája, 1928) i profesorky (Sextánka, 1927), herečky a tanečnice (Muž bez srdce, 1923; Josef Kajetán Tyl, 1925; Lásky Kačenky Strnadové, 1926; Modrý démant, 1928; Hříchy lásky, 1929; Když valčík zní, 1926) aj. Jako návštěvnice salonu krásy se objevila v legendárním dramatu G. Machatého Erotikon (1929). S příchodem zvuku její chabá čeština ovšem nemohla obstát. Se Z. Rogozem hrála ještě v prologu němé verze Krňanského filmu Černý plamen (1930), ale pak již definitivně z české kinematografie zmizela. Pracovala jako úřednice. Za okupace se přihlásila do německých řad a po válce emigrovala do Německa.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!