V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LITERA, Stanislav

Stanislav LITERA (* 11. 6. 1931 Kladno)  – herec. Od absolvování hereckého studia na DAMU (1953) zůstal až do penze nepřetržitě v jediném angažmá Městského oblastního divadla, respektive Divadla Jaroslava Průchy v Kladně. Současně v Ústí nad Labem vyučoval dramatickou výchovu na střední pedagogické škole. Už jako posluchač DAMU stanul poprvé před kamerou jako student v lázních v Krškově historické kronice Revoluční rok 1848 (1949). Teprve v polovině 60. let nabrala jeho spolupráce s filmem pravidelnější rytmus. Ve více než třech desítkách filmů všech žánrů ztvárnil epizodky chlapíků rozličných profesí, kteří nosili často uniformy příslušníků VB (Jak se zbavit Helenky, 1967; Hvězda, 1969; Diagnóza smrti, 1979), četníků (Družina černého pera, 1973) i vojáků nižších hodností (Váhavý střelec, 1956; Žert, 1968). Zahrál si také dělníka (Lidé jako ty, 1960), westernového střelce (Limonádový Joe aneb Koňská opera, 1964), úředníka (Happy end, 1967), architekta (Tělo Diany, 1969), vysokoškolského pedagoga (Nikdo se nebude smát, 1965), učitele (Dívka na koštěti, 1971), pacienta (Dům ztracených duší, 1967; Ďábelské líbánky, 1970), blázna (Kulhavý ďábel, 1968), průvodčího (Adam a Otka, 1973), komorníka (Tajemství zlatého Buddhy, 1973), správce sokolovny (Poslední ples na rožnovské plovárně, 1974), vězně (Noc oranžových ohňů, 1974), domobrance (Mys Dobré naděje, 1975), ředitele obchodní komory (Dvojí svět hotelu Pacifik, 1975), řezníka (Pumpaři od Zlaté podkovy, 1978). Zatím naposled si zahrál Pepíka v Novákově retrokomedii Fešák Hubert (1985) a v dětském snímku Můj přítel d’Artagnan (1989). Uplatnil se rovněž na tv. obrazovce, zejména v seriálech (Klapzubova jedenáctka, 1967; Pan Tau, 1969–74; 30 případů majora Zemana, 1974–79; Arabela, 1980 a Vlak dětství a naděje, 1985).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!