V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LIŠKA, Martin

Martin LIŠKA (* 31. 1. 1924 Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové, † 14. 7. 1998 Kladno)  – herec. Hned po válce začínal profesionální hereckou dráhu ve Středočeském divadle v Mladé Boleslavi a oblastním scénám (Trutnov, Pardubice a Kladno) zůstal věrný až do odchodu na odpočinek (1987) s výjimkou působení v pražském kabaretním souboru Paravan (1963–65). Film jeho herecké služby využil jen pro epizodní role staršího vězně (Reportáž psaná na oprátce, 1961), příslušníka bezpečnosti (Kohout plaší smrt, 1961), vojáka (Pět hříšníků, 1964), státní žalobce (Zločin v Modré hvězdě, 1973), vedoucí projekční kanceláře (povídka Rukojmí z filmu Motiv pro vraždu, 1974), funkcionáře fotbalového klubu (Zrcadlo pro Kristýnu, 1975), člena vedení (Pomerančový kluk, 1975), inženýra Harvana (Dům Na poříčí, 1976), americký diplomat (Vítězný lid, 1977). Na obrazovce se objevil např. v seriálech Rozsudek (1971), Duhový luk (1972), Inženýrská odysea (1979) a Roky přelomu (1989). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1995).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!