V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LÍROVÁ, Kateřina

Kateřina LÍROVÁ (* 17. 4. 1951 Praha)  – herečka; dcera herců D. FialkovéJ. Líra, bývalá manželka herce a zpěváka O. Havelky. Po absolvování herectví na DAMU (1975) působila v libereckém Naivním divadle – Studio Ypsilon. Ve filmu hrála ojediněle a jen v menších rolích. Debutovala epizodkou venkovské dívky Vlasty v Hanibalově příběhu Velikonoční dovolené (1971). Následovaly menší úlohy poštovní úřednice Jitky v Herzově Holce na zabití (1975), dcery konfliktiního herce Bergnera (M. Kopecký), hlavního hrdiny Schulhoffovy komediální morality Já už budu hodný, dědečku! (1978), služky prostitutky Idy (S. Dvořáková) v Soukupově historickém dramatu Záchvěv strachu (1983), milující se dívky ve vlaku v Kalamitě (1981) V. Chytilové, zdravotní sestřičky v Soukupově dramatickém příběhu Vítr v kapse (1982), úřednice na poště v dalším Soukupově snímku Dostih (1981) a zatím naposled po boku O. Havelky jako maminka malé Moniky Hlouškové (Tereza Vokurková) v dětské komedii Šimkové-Plívové Nefňukej, veverko! (1988). O něco více prostoru našla na tv. obrazovce v pohádkách (O hruškách ušatkách a jablíčku paroháči, 1979; Velká kočičí pohádka, 1983), inscenacích či filmech (Veronika, prostě Nika, 1980; Jen se spolehni, 1983; Štěstí má jméno Jonáš, 1986; Dámská jízda, 1987) a také v seriálech (Třetí patro, 1985; Panoptikum Města pražského, 1986–87).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!