V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LINKERS, Eduard

Eduard LINKERS vl. jm. Eduard Linker (* 11. 10. 1912 Černovcy, Bukovina, Rakousko-Uhersko, dnes Ukrajina, † 3. 4. 2004 Mnichov)  – herec. Pocházel z židovské rodiny. Absolvoval hereckou přípravku vídeňského divadla Volkstheater a kursy Rudolfa Beera. V letech 1933–38 vystupoval ve vídeňských kabaretech a učinil první zkušenosti s filmem (Katharina, die Letzte/Kateřina Poslední, 1936; Peter im Schnee/Petr ve sněhu, 1937). Po anšlusu utekl do Československa, kde se živil jako učitel angličtiny (jedním z jeho žáků byl František Čáp, který ho pak obsadil do Mužů bez křídel). Po válce hrál ve více než desítce českých filmů, v nichž nejčastěji ztvárňoval postavy sudetských Němců (Muži bez křídel, 1946; Uloupená hranice, 1947), uniformovaných nacistů (Nadlidé, 1946; Nikdo nic neví, 1947), vychytralých světáků (Krakatit, 1948), podnikatelů (Kariéra, 1948), právníků (Soudný den, 1948) a gentlemanských gaunerů s ironickým úsměvem (Křížová trojka, 1948). Působivou kreaci předvedl v postavě podroušeného esesáka v krátkém kombinovaném snímku Hermíny Týrlové Vzpoura hraček (1946). Hlavní roli šejdířského a vydřidušského maloobchodníka Karla Bočana vytvořil v Machově snímku podle Řezáčkovy novely Zelená knížka (1948). Z politických důvodů roku 1952 odešel do Mnichova, kde nějaký čas pracoval v Rádiu Svobodná Evropa, než opět nalezl herecké uplatnění ve filmu. Díky jazykovým znalostem účinkoval v několika desítkách filmů různých evropských proveniencí i v Hollywoodu. Spolupracoval s věhlasnými režiséry, jako byli např. Georg Wilhelm Pabst (Es geschah am 20. Juli/Stalo se 20. července, 1955), Orson Welles (Mr. Arkadin/Pan Arkadin, 1955), Charles Vidor (A Farewell to Arms/Sbohem, armádo!, 1957), Jerzy Skolimowski (Deep End/Smutný konec, 1970) nebo Eric Rohmer (La marquise d’O…/Markýza z O…, 1975). Obdobně se uplatnil na obrazovce jak ve filmech, tak v celé řadě seriálů (mj. i u nás známých kriminálních sériích Místu činu/Tatort a Derrick). Z jeho polistopadové návštěvy České republiky vznikl hodinový tv. dokument Neznámý známý pan Eduard Linkers (2001).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!