V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LINC, Karel

Karel LINC (* 6. 2. 1929 Kyjov, † 19. 12. 1996 Kladno)  – herec. Absolvoval herectví na DAMU (1953) a poté rok účinkoval v zájezdovém Vesnickém divadle. V letech 1954–70 byl členem Burianova Armádního uměleckého divadla (později D 34 a Divadlo E. F. Buriana) a po přechodném působení na ministerstvu kultury (1971–72) a v Čs. rozhlase Praha zastával za normalizace funkci ředitele Divadla Jaroslava Průchy Kladno – Mladá Boleslav. Jeho herecká účast ve filmu se omezila jen na několik epizodních rolí, z nichž první byla postava studenta v Krškově životopisném snímku Posel úsvitu (1950). Dále se objevil ve filmech Padělek (1957), Policejní hodina (1960), Kulhavý ďábel (1968), Panenství a kriminál (1969), Nevěsta (1970), Stíhán a podezřelý (1978), Fandy ó Fandy (1983), poločas štěstí (1984) a Dynamit (1989). Na obrazovce ho mohli diváci vidět v inscenaci Vzpurní svědkové (1983) a seriálech Vlak dětství a naděje (1985) a Křeček v noční košili (1987).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!