V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LÍMANOVÁ, Eva

Eva LÍMANOVÁ rozená Passerová (* 3. 4. 1935 Praha)  – televizní scenáristka a spisovatelka; sestra filmového režiséra Ivana Passera (* 1933). Studovala na gymnáziu v Martině, odkud ji z kádrových důvodů před maturitou vyloučili. Pracovala jako pomocná dělnice, ošetřovatelka a laborantka. Zároveň se věnovala psaní, které ji přivedlo k filmu, kde spolupracovala na scénářích a kde vytvořila klíčové role ve dvou stěžejních dílech české kinematografie: nastávající maminka Ivana Provazníková v Jirešově debutu Křik (1963) a plavovláska Lenka, někdejší láska hlavního hrdiny (K. Höger) ve Vávrově adaptaci Hrubínovy novely Zlatá reneta (1965). Přispívala do rozhlasového pořadu Mikrofórum a vydala povídkovou knihu Holka k smíchu (1964). Roku 1967 emigrovala do Kanady, kde v Torontě pokračovala v literární činnosti pro televize, působila jako tv. producentka, spolupracovala s rozhlasovou stanicí Hlas Ameriky a publikovala povídky v časopisech Nový domovZápad.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!