V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LICHÝ, Norbert

Norbert LICHÝ (* 29. 12. 1964 Ostrava)  – herec a hudební skladatel; syn herce, divadelního režiséra a dramatika Saši Lichého (1925–1986). Vyrůstal v div. prostředí a od devíti let ztvárňoval na jevišti dětské role. V mládí se věnoval aktivně rockové hudbě jako člen několika regionálních zábavových kapel (ovládá hru na kytaru, basu i varhany). Poté, co nebyl po gymnáziu přijat ke studiu na JAMU, nastoupil roku 1984 jako elév do Severomoravského divadla Šumperk (sluha ve Strniskově Goldoniádě), odkud po dvou sezonách přešel do ostravského Divadla loutek (Kuba Kubikula ve Vančurově pohádce Kubula a Kuba Kubikula). Od roku 1987 patří k oporám Divadla Petra Bezruče, respektive Div. společnosti Petra Bezuče v Ostravě, kde se vyprofiloval v komika i charakterního herce robustního zjevu. Hrál mj. Harpagona v Lakomci, Duncana v Macbethovi, Truffaldina ve Sluhovi dvou pánů, Joea/Josephinu v Paloušově muzikálu Rád to někdo horké?, Josefa Švejka v Švejk Off, Parfena Semjonoviče Rogožina v Idiotovi, Antonína Důru v Rozmarném létu apod. Za roli Mendela Singera v Rothově hře Job byl roku 2009 oceněn Cenou Thálie. Posledních dvanáct let působí na domovském scéně i jako skladatel scénické hudby a korepetitor. Filmaři dlouho opomíjeli jeho herecké kvality a potenciál. Teprve v posledních letech se situace zlepšila. Po trojici rolí – náčelník loupežníků v Křístkově pohádce Císař a tambor (1998), Klapák v Krausově satirické komedii Městečko (2003) a ostravský taxikář v Šulíkově hořké komedii Sluneční stát (2005) – vytvořil najednou hned několik malých i vedlejších postav ve filmech mladých režisérů: řezník Kuběna v adaptaci Koptova románu Hlídač č. 47 (2008) F. Renče, ras v Ševčíkově retrothrilleru o legendárním sériovém nemocničním vrahovi Normal (2009), směnový mistr v Řehořkově autorském debutu Proměny (2009), zvrácený bachař komunistické věznice v Novákově politickém thrilleru s prvky fantastického hororu Klíček (2009), Švehla v Jáklově kriminálním dramatu Kajínek (2010). Objevil se též v tv. seriálech (Český Robinson, 2000; Policejní pohádky strážmistra Zahrádky, 2000; O ztracené lásce, 2001; Strážce duší, 2004; Comeback, 2005, 2008; Horákovi, 2006; Kriminálka Anděl, 2008; Vyprávěj, 2009), inscenacích a filmech (Král ozvěny, 1999; Cestující bez zavazadel, 1999; Žena z druhé ruky, 1999; Útěky, 2003; Kobova garáž, 2003; Na vlky železa, 2008; Lovec vodního ticha, 2008) a pohádkách (Čerte, drž se svého kopyta, 1998; Král ozvěny, 1999; Tři srdce, 2007; Nesmělý Mikeš, 2007; Dům U Zlatého úsvitu, 2009). Ve dvojici s kolegou J. Sedláčkem se podílel autorsky a interpretačně na tvorbě a realizaci tv. kulinářského pořadu Pod pokličkou a animovaného seriálu Pytlíkov. Proslulé jsou i jejich Literární večery v Divadelním klubu Petra Bezruče. Sám namluvil komentář dokumentárního cyklu Příběhy železné opony (2005) i dalších dokumetárních pořadů ostřvského studia ČT. Dabuje i zahraniční hrané tituly.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!