V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LIDOVÁ, Klára

Klára LIDOVÁ (* 1979 Praha)  – tanečnice, choreografka a herečka; manželka režiséra, scenáristy a dramatika Petra Zelenky (* 1967). Jako žačka baletní přípravky Národního divadla vytvořila mnoho dětských rolí v baletním i činoherním repertoáru této scény, ale odmala hrála také v televizi, např. v seriálech (Cirkus Humberto, 1988; Přísahám a slibuji, 1990; Laskavý divák promine, 1994; Když se slunci nedaří, 1995), pohádkách (Duch času, 1990; Třináctery hodiny, 1991; Zvon Lukáš, 2003) a inscenacích (Ten lokaj, 1991; Romeo a Julie, 1991). Velkou zkušenost ji poskytlo účinkování v německém filmu Josepha Vilsmaiera Herbstmilch/Podzimní mléko (1988). Po gymnáziu chtěla studovat práva, ale nakonec absolvovala taneční katedru HAMU. Kariéru tanečnice a choreografky si zpestřuje příležitostnými hereckými kreacemi na jevišti (Divadlo Na zábradlí, Divadlo Bez zábradlí) a ve filmu, kde ztvárnila židovskou dívku Branku ve smutné komedii K. Kachyni podle Olbrachtových povídek Golet v údolí (1995) a epizodku explodující dívky v Zelenkově hraném hudebním dokumentu Rok ďábla (2002). Zatím naposled se na plátně objevila v roli tanečnice ve Zelenkově film. přepisu inscenace Dejvického divadla Karamazovi (2008). Je také autorkou choreografie filmu Alice Nelis Tajnosti (2007).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!