V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LHOTÁK, Jindřich

Jindřich LHOTÁK (* 27. 3. 1887 Praha, † 1942 Praha)herec. Jako představitel charakterních postav, které se často honosily tituly, účinkoval během jedné dekády (1921–31) v jednadvaceti němých a jednom zvukovém filmu. Zpravidla šlo o inteligentní, distingované muže, jak už naznačila jeho první role zavražděného dr. Selína z Kolárovy a K. Lamačovy detektivky Otrávené světlo (1921). Dále si zahrál např. šlechtice (Josef Kajetán Tyl, 1925; Dar svatební noci, 1926), důstojníky (Pohádka máje, 1926; Pancéřové auto, 1929), lékaře (Známosti z ulice, 1928), kněze (Svatý Václav, 1929), advokáta (Nepočestná žena, 1930) a vysoké činitele (Krásná vyzvědačka, 1927; Hanba, 1929; Kamarádské manželství, 1929). První a zároveň poslední příležitost ve zvukovém filmu mu dal režisér Kmínek v Osadě mladých snů (1931), kde hrál bratra Billa, hlavního hrdiny, jenž odjede do Afriky a zanechá tu bratrovi své děvče.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!