V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LETENSKÝ, Jiří

Jiří LETENSKÝ rozený Hrdlička (* 19. 7. 1926 České Budějovice, † 22. 7. 2004 Lukavec u Hořic)herec; syn herečky A. Letenské a herce a zpěváka Ludvíka Letenského (1900–1951; vl. jm. Hrdlička), manžel hereček N. Letenské, Jany Malíkové a E. Matalové. Rané dětství prožil s rodiči v Olomouci a také v Bratislavě, později trávil většinu času u babičky v Českých Budějovicích. Za okupace nastoupil na dramatické oddělení pražské Konzervatoře, absolvoval po válce (1945) a nastoupil první angažmá v Českých Budějovicích. Odtud záhy odešel do Slezského národního divadla v Opavě a po sezoně pokračoval na dalších scénách: Český Těšín (1946–47), Nový Jičín (1947–52), Uherské Hradiště (1952–55), Gottwaldov (1955–60) a nakonec v Brno; zde byl člen Večerního Brna (1960–62) a sólistou operety ve Státním divadle (1963–71). Později pracoval mj. pro Krajský podnik pro film, koncerty a estrády jako konferenciér, věnoval se i dabingu a práci pro Čs. rozhlas. Po roce 1968 musel z politických důvodů uměleckou kariéru přerušit a živil se v řadě profesí (mj. jako inventurník). S filmem se poprvé seznámil – spíš jako statista než herec s konkrétní rolí – za působení v Gottwaldově při natáčení tendenčního dramatu Nevěra (1956). Zkušenost před kamerou si zopakoval až po 20 letech v úložce režiséra rakouské televize ve Vorlíčkově normalizačně služebné komedii Bouřlivé víno (1976). Další a zároveň poslední herecký úkol ve filmu plnil opět pod vedením Václava Vorlíčka, který mu v tragikomedii Zelená vlna (1982) svěřil vedlejší roli reportéra, promlouvající ale hlasem M. Macha. Vzpomínky na popravenou maminku stačil ještě před smrtí svěřit tvůrcům celovečerního dokumentu Anna Letenská: Komička a nacisté/Andula – Besuch in einem anderen Leben (2008), který německá televize připravovala několik let.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!