V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LETENSKÁ, Naděžda

Naděžda LETENSKÁ rozená Sommerová, provdaná 1. Hrdličková, 2. Falterová (* 12. 4. 1926 Praha)  – herečka; bývalá manželka herce J. Letenského. Za okupace začínala v div. společnosti J. Bittla a v Jihočeském národním divadle v Českých Budějovicích. Celou poválečnou éru strávila na jevištích severomoravských divadel (Opava, Český Těšín, Nový Jičín), kde od roku 1951 působila ve Státním divadle v Ostravě. Film. kamera ji zaznamenala pouze v anonymních epizodkách, např. ve snímcích Partyzánská stezka (1959), Už se nebojím (1984) a Pohlaď kočce uši (1985). Na obrazovce ji diváci mohli vidět v obdobně epizodních rolích v inscenacích, filmech i pohádkách (mj. Příběh chlapce, který miloval svou práci, 1982; Zkouška, 1983; Kočár pro princeznu, 1984; Mrholení, 1984; Slaný sníh, 1984; Několik životů, 1985; Dovolená na úrovni, 1985; Dědeček,1988; Osmý div světa, 1989; Věčný tulák 1, 2, 1990–91), výjimečně i seriálech (Logaritmus lásky, 1985; Arrowsmith, 1997). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (2008).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!