V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LETENSKÁ, Anna

Anna LETENSKÁ rozená Svobodová (* 29. 8. 1904 Nýřany, okres Plzeň-sever, † 24. 10. 1942 Mauthausen, Rakousko)  – herečka; dcera herečky M. Svobodové a herce a režiséra O. Svobody, sestra herečky Růženy Novákové (1899–1984) a matka herce J. Letenského. Vyrůstala v rodině jihočeských kočovných herců, proto se odmalička pohybovala na jevišti v dětských rolích. Roku 1919 odstartovala profesionální hereckou dráhu u div. společnosti Suková-Kramulová. Pak prošla kamennými divadly v Českých Budějovicích (1921–29), Olomouci (1930–31), Bratislavě (1931–35) a Kladně (1935–36). Od roku 1936 působila v Praze, nejprve krátce v divadle Varieté. Po několikaletém období nezaměstnanosti, kdy účinkovala alespoň v Čs. rozhlase, byla v roce 1939 angažována režisérem Stejskalem do Městského divadla na Královských Vinohradech. Zde se její plnokrevné realistické herectví zaskvělo zejména v komických rolích zemitých a energických žen v domácím i světovém repertoáru (Strakonický dudák, Bobří kožich, Bouře). Její film. kariéra trvala pouhých pět let, během nichž ztvárnila pětadvacet drobných i větších úloh venkovských děveček a služebných (Kříž u potoka, 1937; Z českých mlýnů, 1941), městských služek a hospodyň (Manželka něco tuší, 1938; Ženy u benzinu, 1939; Rukavička, 1941; Pražský flamendr, 1941), domovnic (Přijdu hned, 1942), tetiček (Umlčené rty, 1938; Pro kamaráda, 1940) a manželek a matek dospívajících a dospělých synů a dcer. Manželské a rodičovské povinnosti sdílela před kamerou např. s J. Plachtou (Milování zakázáno, 1938), T. Pištěkem (Slávko nedej se!, 1938), B. Veverkou (Mořská panna, 1939), J. Kohoutem (Srdce v celofánu, 1939), F. Rolandem (Minulost Jany Kosinové, 1940), J. Průchou (Valentin Dobrotivý, 1942). Zmínit zasluhují rovněž další postavy: čekanka Marie, nevěsta úředníka Hlavína (J. Kohout), v komedii V. Borského Čekanky (1940), nafoukaná paní správcová v Čápově Babičce (1940) a Marie, bývalá žena obecního blázna (J. Plachta), v Binovcově přepisu Drdova románu Městečko na dlani (1942). Za heydrichiády byla zatčena (1942), protože její manžel ing. Vladimír Čaloun poskytl úkryt stíhané osobě. Byla deportována do Terezína a odtud do Mauthausenu, kde byla popravena zastřelením. Její tragický osud inspiroval Norberta Frýdu k napsání povídky Kat nečeká (1958), podle které natočil František Filip stejnojmenný tv. film (1971) s J. Bohdalováou v hlavní roli. J. Letenský své vzpomínky na popravenou maminku stačil ještě před smrtí svěřit tvůrcům celovečerního dokumentu Anna Letenská: Komička a nacisté/Andula – Besuch in einem anderen Leben (2008), který německá televize připravovala několik let.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!