V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LEPŠA, Petr

Petr LEPŠA (* 10. 6. 1958 Praha)  – herec, činný v marketingu a malíř. Oba jeho rodiče jsou architekti. Po ukončení gymnázia jej přátelé ze studentského divadla Křesadlo přemluvili, aby šel studovat herectví. S diplomem absolventa z DAMU (1983) působil jako herec ve svobodném povolání. Devět let účinkoval mj. v pražském Divadle na okraji (Mefisto v Goethově Faustovi) a pár příležitostí dostal v televizi (O nosaté čarodějinici, 1984; Záhada tří kapitánů, 1990; Erasmovy velké arkány, 1991; Zítra to spustíme, 1992; seriál Vlak dětství a naděje, 1985), a především ve filmu. Jednalo se zpravidla o postavy mladých mužů, jejichž osudy a činy poznamenala 2. světová válka: příslušník Revoluční gardy Láďa v příběhu ze severomoravského pohraničí prvního poválečného léta Kouzelníkův návrat (1984) A. Kachlíka, ruský voják v psychologickém dramatu Antonína Kopřivy Až do konce (1984) a mladý novinář Zajaroš ve slov. dramatu Martina Hollého Právo na minulosť (1989). Objevil se také jako kulisák v Sísově hudebním snímku Blues pro EFB (1980), vojín Dymák ve Strnadově komedii Kluci z bronzu (1980) a příslušník VB v Borkově lékařském dramatu Cena medu (1986) i v zahraniční produkci (Kafka, 1991). Počátkem 90. let studoval řízení na ČVUT v Praze a odbornost si zdokonalil i na marketingových kursech ve Velké Británii. V letech 1994–99 působil v různých marketingových funkcích. Jako výtvarný samouk se věnuje malířství (figurální malba v téměř fotorealistickém stylu).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!