V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LEICHTOVÁ, Jana

Jana LEICHTOVÁ (* 14. 4. 1957 Plzeň)  – herečka. Absolvovala herectví na DAMU (1980) a do konce 80. let byla členkou Městských divadel pražských. Na film. plátně se mihla v podružných úlohách konferenciérky (Rytmus 1934, 1980), členky hudební skupiny (Má láska s Jakubem, 1982) a mladší kolegyně hlavního hrdiny (Katapult, 1983). Hrála však i ve slov. filmu Ľudovíta Filana V bludisku pamäti (1984) a v tv. pohádce O bílém jadýrku (1983). Na obrazovce jí mohli diváci vidět v pohádkách, inscenacích a tv. filmech (Paví král, 1978; Mapa zámořských objevů, 1978; Poslední koncert, 1979, Dopis psaný španělsky, 1980; O bílém jadýrku, 1982; Andulka a Pětiočko, 1983), ale i seriálech (Inženýrská odysea, 1979, Slavné historky zbojnické, 1985), aby se poté odmlčela a na obrazovku se vrátila roku 1994 jako moderátorka zpráv na TV Nova, ale jen na kratičký čas.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!