V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LEICHNEROVÁ, Barbora

Barbora LEICHNEROVÁ (* 1967 Praha)  – herečka; dcera klavíristy a pedagoga Emila Leichnera (* 1938). Vystudovala hudebně-dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze (1988) a profesionální zkušenosti získala na jevištích v Praze (Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého, Studio Ypsilon, Činoherní klub, Divadlo Bez zábradlí), kde se jako představitelka temperamentních a mnohdy naivních dívek uplatnila především v inscenacích J. Menzela (Žebrácká opera, Bez roucha, Figarova svatba), který ji také obsadil do svých film. komedií: jako starší dceru velkostatkáře Stoklasy (M. Labuda) Michaelu ve vančurovském Konci starých časů (1989) a naivní Peachumova (M. Labuda) dcera Polly v adaptaci Havlovy hry Žebrácká opera (1991). Před kamerou začínala v tv. pohádkách (Kouzelný cedníček, 1987) a diváci v kinech se s ní mohli poprvé setkat ve filmu Čekání na Patrika (1988). Psychologicky složitější polohu jí nabídla ústřední postava židovské ošetřovatelky Rózy, kterou ze zbabělosti a kvůli kariéře opustí její manžel (Josef Novotný), v Dostálově okupačním dramatu Král kolonád (1990). V dalších filmech hrála např. dceru stranického funkcionáře (Jen o rodinných záležitostech, 1990), spanilou dceru hajného (Krvavý román, 1993), umývačku nádobí (Hotýlek v srdci Evropy, 1993) a zámeckou služku (Pták Ohnivák, 1997). Objevila se také v tv. hrách a filmech Útěk do vězení (1991), Volavka (1991) a Podnájem na Champs Ellysées (1991). Obrazovka využívala jejího půvabu hlavně v pohádkách (Honza a tři zakleté princezny, 1984; Kouzelný cedníček, 1987; Hádání s Hadovkou, 1987; Sedm sestřiček, 1988; Motanice, 1988), poté i v dalších žánrech (Volavka, 1991; Útěk do vězení, 1991; Podnájem na Champs Ellysées, 1991; Tichý úkryt, 1995) a neminuly jí ani seriály (Arabela se vrací, 1990–93; Lekárníkových holka, 1996; Nemocnice na pokraji zkázy, 1999).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!