V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LEHKÝ, Stanislav

Stanislav LEHKÝ (* 28. 10. 1958)herec. Po ukončení studia herectví na DAMU (1980–84) působil dvě sezony v Krajském divadle Kolín a pět let ve Východočeském divadle v Pardubicích, odkud v roce 1991 přešel do Prahy: nejprve do Divadla pod Palmovkou, kde zazářil jako Lenny v inscenaci O myších a lidech. V letech 1997–2002 byl členem souboru Divadla ABC (Na východ od ráje, Cizinec, Jezinky bezinky, Na titulní straně, V jámě lvové, Prolomit vlny, Mahábhárata, Vše o mé matce, Král Lear), kde hostuje dodnes. Zatím spíše drobné role vytvořil jak v televizi tak ve filmu. Na plátně mu nejprve připadly bezejmenné epizody (Prodloužený čas, 1984; Zuřivý reportér, 1987), pak roličky železničního úředníka (Heaven's Tears/Nebezpečný pláč, 1994), plukovníka v televizi (Rebelové, 2001), doktora Klečky (O život, 2009), příslušníka VB (Zemský ráj to napohled, 2009) a zatím naposledy hostinského v Cieslarově pohádce Dešťová víla (2010). Více prostoru mu tak dává obrazovka, zejména v seriálech (Život na zámku, 1995; Hospoda, 1996; Četnické humoresky, 2000; Místo nahoře, 2004; Redakce, 2004; Hop nebo trop, 2004; Ulice, 2005; To nevymyslíš!, 2005–06; Nemocnice na kraji města – nové osudy, 2008; Ošklivka Katka, 2008; Přešlapy, 2009; Vyprávěj, 2009), ale i tv. filmech (Markétin zvěřinec, 1998; Bunkr, 1999; Žil jsem s cizinkou, 2005; Lovec vodního ticha, 2009). Hraje také v zahraničních filmech a hojně se věnuje i dabingu (tv. seriál Dr. Quinová, animovaná série Shrek ad.).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!