V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LEGNEROVÁ, Sylva

Sylva LEGNEROVÁ rozená Vozková (* 5. 3. 1952 Olomouc)  – herečka; dcera dirigenta Adolfa Vozky (1912–199?) a bývalá manželka herce V. Legnera. Absolvovala studium herectví na DAMU (1975) a po desetiletém angažmá v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích rozšířila roku 1984 řady hereckého souboru libereckého Státního divadla F. X. Šaldy, kde působila do první poloviny 90. let. Ve filmu se nejprve objevila jen v několika menších, zpočátku dívčích rolích (Velikonoční dovolená, 1971; Tchán, 1979; Člověk proti zkáze, 1989). Větší příležitost jí poskytl režisér M. Šteindler v kriminální černé komedii Perníková věž (2002), kde s M. Dočolomanským vytvořila rodičovskou dvojici mladému hrdinovi Jakubovi (J. Dolanský). Na obrazovce ji mohli diváci vidět v hraném dokumentu o Gustavu Mahlerovi Kázání rybám (1998).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!