V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LEDERER, Richard

Richard LEDERER (* 3. 4. 1930 Praha)  – herec. Začínal v Dismanově rozhlasovém a dramatickém souboru a po ukončení hereckých studií na DAMU (1957) vystřídal krátká angažmá v zájezdových scénách (Vesnické divadlo, Státní zájezdové divadlo) a oblastních divadlech (Jihlava, Mladá Boleslav, Pardubice a Kolín). Po srpnové okupaci 68 a nastupující normalizaci zvolil  roku 1969 raději odchod do zahraničí. Do té doby se objevil v epizodkách šesti filmů, např. jako písař (Hvězda zvaná Pelyněk, 1964), úředník (Obžalovaný, 1964), soused (Kdo chce zabít Jessii?, 1966), pacient (Znamení Raka, 1966) a zvukař (Já, spravedlnost, 1967). Velkou a současně klíčovou roli agronoma, který svým udáním ze zoufalství upozorní na nekalé praktiky předsedy JZD (V. Ron), jemuž bezmezně důvěřoval jeho letitý kamarád a nadřízený (J. Pántik), vytvořil v psychologickém dramatu Ladislava Helgeho Stud (1967).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!