V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BLÁHOVÁ, Dagmar/Dáša/Dasha

Dagmar/Dáša/Dasha BLÁHOVÁ (* 8. 3. 1949 Radčice u Liberce) – herečka. Uměleckou dráhu zahájila jako sedmnáctiletá v libereckém Studiu Ypsilon, po absolvování loutkoherectví na DAMU (1971) působila jednu sezonu v pražském Vedeném divadle Karlem Makonje a od roku 1972 byla členkou Divadla Husa na provázku, kde naplno projevila univerzální dramatický talent, zejména pro pantomimu a klauniádu (byla partnerkou B. Polívky v inscenacích Am a Ea, Pezza versus Čorba). Na film. plátně se poprvé objevila v Jirešově filmu …a pozdravuji vlaštovky (1972), kde hrála mladičkou nábožensky zanícenou vězeňkyni Julinku. Následující film. roličkou byla zdravotní sestra v Sequensově psychologické krimi Pokus o vraždu (1973). Pantomimické schopnosti využila jako členka divadelního tria v Kovalově psychologickém snímku Nechci nic slyšet (1978). Zásadní zlom jí přineslo setkání s V. Chytilovou, která jí svěřila hlavní a po psychologické stránce náročnou roli ztřeštěné nemocniční sestry Anny Šímové v komedii Hra o jablko (1976) a poté i hlavní ženskou roli zdravotní sestry Majky v komediální moralitě Kalamita (1981). Mezitím se objevila jako servírka v Adlerově příběhu z prostředí sklářů Střepy pro Evu (1978). Při div. zájezdu do Paříže roku 1979 se seznámila s Australanem slov. původu a odešla s ním do Austrálie, kde se jí podařilo pokračovat v herecké práci v divadle (Sydney Theatre Company), a především v televizi. Za roli emigrantky Anny v tv. dramatu Displaced Persons (1984, Lidé bez domova) byla oceněna Australskou film. akademií jako nejlepší herečka roku. Hlavní roli vytvořila v populárním seriálu Neighbours (1985, Sousedé). Do českého filmu se vrátila úlohou atraktivní ambiciózní ing. Ziny Zachové v přepisu Páralova románu Muka obraznosti (1989) V. Drhy. Během 90. let přesídlila zpět do staré vlasti, kde nalezla herecké uplatnění především na div. scénách v Praze (Jotam, věčné dítě, Výchova slečny Rity, Vagina monology) a v Příbrami (Lev v zimě). Účinkovala v tv. inscenacích V. Drhy Bydlela v hotelu U andělů (1992), Racek (1992) a Nejsem svůj pes (1999). Diváci v kině ji mohli po delší době zhlédnout jako vládkyni země Dendroidek Simthu ve sci-fi pohádce Nexus (1993), kterou v česko-španělsko-britské koprodukce natočil španělský režisér José Maria Forqué, v roli šéfky reklamní agentury v černé grotesce V. Chytilové Pasti, pasti, pastičky (1998) a jako Elišku v Drhově retropříběhu Anglické jahody (2008). Publikovala knihu Z klokaní kapsy – australské pohádky Bláhové Dáši (1997).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!