V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LEBEDA, Antonín

Antonín LEBEDA (* 21. 10. 1897 Kutná Hora, † 18. 12. 1981 Praha)  – pedagog, malíř a herec. Pedagogicky působil v Havlíčkově Brodě, Kutné Hoře, Novém Městě na Moravě a v Praze. V důchodovém věku se začal herecky uplatňovat ve filmu, kde se uvedl epizodkou mrkajícího pacienta ve vojenské nemocnici ve Steklého adaptaci Haškova románu Dobrý voják Švejk (1956). S dalšími rolemi se na něho obrátil E. Schorm: v psychologickém dramatu Návrat ztraceného syna (1966) ztělesnil otce hlavní hrdinky Jany (J. Brejchová) a v tragické frašce Farářův konec (1968) hrál dědečka s fajfkou. Epizodky starých mužů vytvořil ještě ve filmech Přehlídce velím já (1969), Jen si tak trochu písknout (1980) a naposled jako Weiner ve filmu Zralé víno (1981). Zahrál si i ve studentském filmu Zdeňka Trošky Odejít před svítáním (1977).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!