V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LÁZNIČKOVÁ, Jarmila

Jarmila LÁZNIČKOVÁ provdaná Válková (* 13. 5. 1910 Bučovice, okres Vyškov, † 22. 10. 2003 Praha)herečka. Absolvovala Státní konzervatoř v Brně (1929) a pak až do důchodu (1977) byla téměř 50 let nepřetržitě členkou Národního divadla, respektive Státního divadla v Brně (Mandragora, Nora, Mirandolína, Kdo se bojí Virginie Woolfové). Vyučovala na brněnské konzervatoři (1945–49) a na JAMU (1950–76). Hrála pouze ve dvou filmech epizodky madam v Krškově komedii Dívka s třemi velbloudy (1967) a poté nuzačky v Kachlíkově normalizační komedii z moravského venkova Náš dědek Josef (1976). Ani obrazovka jí mnoho prostoru nedala, diváci ji mohli vidět v záznamu div. představení Nebožtík Nasredin (1964) a v tv. inscenaci Kaktus – bomba – letadlo (1970). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (2002).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!