V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LAUFER, Josef (1)

Josef (1) LAUFER (* 20. 4. 1891 Praha, † 18. 10. 1966 Praha)  – novinář a sportovní reportér. Nedokončil studia na české technice a před 1. světovou válkou začal pracovat jako novinový redaktor. Za první republiky byl redaktorem ČTK ve Vídni a čs. vládního německého listu Prager Presse. Nacistická okupace ho z rasových důvodů vyřadila z žurnalistické činnosti, kterou obnovil po válce ve sportovní redakci ČTK. Proslul jako komentátor rozhlasových přímých přenosů fotbalových a hokejových utkání na mezinárodních kolbištích. Svou profesi sportovního reportéra a redaktora předvedl v několika hraných filmech: komedii S. Innemanna Muži v offsidu (1931), melodramatu J. Svitáka Dokud máš maminku (1934), komedii M. Friče Polibek ze stadionu (1947) a naposledy v dětském středometrážním filmu Karla Barocha Kouzelný míč (1949). Napsal vzpomínkové knihy Padesát let v našem sportu (1956) a Hokej – můj osud (1960).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!