V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BLAHNÍKOVÁ, Blanka

Blanka BLAHNÍKOVÁ provdaná Kotrbová (* 17. 6. 1923 Praha, † 21. 8. 2008 Praha)  – herečka. Základy herectví si osvojila soukromým studiem u J. Kronbauerové a během nacistické okupace hrála v div. společnosti F. Grabingera, Divadle práce v pražské Michli a Uranii. V letech 1945–73 střídavě působila v Praze (Divadlo 5. května, Divadlo města Žižkova), na oblastních scénách (Zlín, Kolín, Pardubice, Mladá Boleslav, Hradec Králové) a v zájezdových souborech (Vesnické divadlo, Státní zájezdové divadlo, Divadlo-klub Maringotka). Od roku 1973 byla členkou Činoherního klubu v Praze (mj. Darja Nikitišina ve Smočkově režii dramatu Vlk Leonida Leonova). Výsledkem jejího sporadického účinkování ve filmu byly např. úlohy učitelek (Za pět minut sedm, 1964; Anna, sestra Jany, 1975), bytné (Prodavač humoru, 1984), zdravotní sestry Andělky na onkologii (Prodloužený čas, 1984), poštovní úřednice (Cena medu, 1986), matky hlavního hrdiny Ludvíka v podání polského herce Olafa Lubaszenka (Kainovo znamení, 1989) či služky Uršuly (Evropa tančila valčík, 1989). Obdobné typy postav vytvářela také na obrazovce v tv. filmech (Vlčí halíř, 1975; Nikola Šuhaj loupežník, 1977; Tetinka, 1977; Dědictví slečny Innocencie, 2003) a seriálech (My z konce světa, 1975; Inženýrská odysea, 1979; Malý pitaval z velkého města, 1982; Hospoda, 1996). Spolupracovala s rozhlasem a rovněž namlouvala audionosiče (Klapzubova jedenáctka; Dobrodružství Toma Sawyera). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1998).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!