V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LANGMAJER, Lukáš

Lukáš LANGMAJER (* 25. 8. 1980 Plzeň)herec. Hraje už od svých třinácti let. Dlouho žil ve stínu slavného staršího bratra J. Langmajera, a jeho kariéra se rozvíjela hlavně na divadelních prknech. Začínal v rodné Plzni, poté přesídlil na jih Čech, kde dodnes hraje v Jihočeském divadle a zároveň hostuje v pražském Divadle Na Jezerce (Charleyova teta, Večer tříkrálový). Křest před kamerou si odbyl v malé roli v němé černé grotesce Skřítek (2005) režiséra T. Vorla, známý se stal díky Tomášovi Bařinovi, který ho obsadil jako podvodníčka Jirku vedle K. Hádka do jedné z hlavních rolí letní komedie Bobule (2008). Mimikou, gesty, drsným vzhledem i drzým chováním spoluoživil jinak nenáročnou komedii, což si zopakoval i ve volném pokračování 2Bobule (2009), kterou natočil ruský režisér Vlad Lanné. Jeho popularity využila ihned televize a zahrál si seriálech Ulice (2005–10) a Okresní přebor (2010).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!