V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LANGER, Stanislav

Stanislav LANGER vl. jm. Stanislav Lang (* 20. 4. 1887 Zahrádka Mladotova, okres Sedlčany, † 9. 8. 1967 Praha)  – herec; manžel herečky Števy Langerové, mj ředitelky kladenského divadla (1938–43). Vystudoval FF UK v Praze a bohatou div. praxi zahájil u kočovných společností (A. Mušek, J. Blažek). V letech 1911–48 vystřídal jako herec, režisér, šéf činohry i ředitel mnoho pražských scén (Pištěkovo lidové divadlo, Švandovo divadlo, Uranie, Tylovo divadlo v Nuslích) a mimopražských divadel: Brno, České Budějovice, Kladno, Olomouc, Plzeň, Liberec a nakonec Ostrava, kde byl 1946–48 ředitelem Zemského divadla. První kontakt s filmem navázal ještě v němé éře (Melchiad Koloman, 1920; Trny a květy, 1921), ale další herecké příležitosti ve filmu dostal až po osvobození, resp. po ukončení div. kariéry. Poté vytvořil dvacet vedlejších postav ředitelů (Kariéra, 1948; Zocelení, 1950), soudců a příšedících (Přiznání, 1950; Padělek, 1957; Čintamani & podvodník, 1964), důstojníků (Dobrý voják Švejk, 1956; Poslušně hlásím, 1957), politiků (Vlčí jáma, 1957), policistů (Anna proletářka, 1952; Jestřáb kontra Hrdlička, 1953), i vyšetřovanců (Reportáž psaná na oprátce, 1961) lékařů (O věcech nadpřirozených, 1958; Romeo, Julie a tma, 1959), církevních i světských hodnostářů (Případ dr. Kováře, 1950; Akce B, 1951; Jan Hus, 1954; Jan Žižka, 1955) a naposledy jako kníže a ženich krasojezdkyně E. Vášáryová v dramatu M. Friče podle Eduarda Basse Lidé z margingotek (1966).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!