V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LAMPA, Rudolf

Rudolf LAMPA (* 1. 9. 1905 Praha, † 28. 4. 1989 Vyškov)  – operetní herec, zpěvák a divadelní režisér. Po soukromých studiích u V. Wuršera, Nektar de Flondor, L. Procházkové-Neumannové hrál od poloviny 20. let na pražských jevištích (Švandovo divadlo, Rokoko, Uranie, Aréna Smíchov, Velká opereta, Novoměstské divadlo) a ve Východočeském divadle v Pardubicích, kde přešel k režii. Od poloviny 30. let působil už jen jako režisér a šéf operety v Českých Budějovicích, Brně (České národní divadlo) a Praze (U Nováků), po osvobození pokračoval v těchto činnostech na oblastních scénách (Jablonec nad Nisou, Plzeň) a v brněnském Státním divadle (1956–72). Před film. kameru byl zván jen velmi ojediněle a pouze do nevelkých rolí v komediích (Na Svatém Kopečku, 1934; Na růžích ustláno, 1934; Lojzička, 1936; Ze všech jediná, 1937; Poznej svého muže, 1940; Bylo to v máji, 1950). Poslední jeho film. rolí byla postava otce titulní hrdinky (Ewa Dałkowská) ve slov. psychologickém snímku režiséra Vladimíra Kavčiaka Karline manželstvá (1980). Pedagogicky působil na JAMU (1956–59).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!