V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LAIBL, Jan

Jan LAIBL (* 9. 6. 1920, † 1995)  – herec. Od 50. let vytvářel nepravidelně ve filmech českých a slovenských režisérů výhradně epizodní roličky, např. policisty (Kavárna na hlavní třídě, 1953), gestapáka Löschera (Atentát, 1964), otce jednoho z nápadníků (Petr Kronďák) mladičké hrdinky (Malém letním blues, 1967), velitele policie (Lásky mezi kapkami deště, 1979), lékaře (Signum laudis, 1980) či vrátného na výstavě (V bludisku pamäti, 1984). V první polovině 90. let se více než v českých filmech (Don Gio, 1992; Saturnin, 1994) uplatňoval v zahraničních produkcích natáčených na našem území: Burning Secret/Palčivé tajemství (1988), Proces/The Trial (1992), Il giovane Mussolini/Mladý Mussolini (1993) a Delta of Venus/Venušin pahorek (1994). Hrál také v tv. seriálech 30 případů majora Zemana (1974–79) a Synové a dcery Jakuba skláře (1985).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!