V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LACHMAN, Bohdan

Bohdan LACHMAN (* 9. 10. 1866 Slavkov u Brna, † 2. 11. 1942 Praha)  – herec a divadelní ředitel. Div. dráhu zahájil v Budilově společnosti (1887), pak působil v Trnkově společnosti a pražské Uranii. Poprvé se před film. kamerou objevil jako vězeňský duchovní v historickém dramatu S. Innemanna Psohlavci (1931), v dalších třiceti filmech vytvořil epizodní role kněžích (Řeka, 1933; Páter Vojtěch, 1936; Lojzička, 1936; Hlídač č. 47, 1937), lokajů, sluhů a komorníků (Jindra, hraběnka Ostrovínová, 1933; Ať žije nebožtík, 1935; Švanda dudák, 1937; Ohnivé léto, 1939), ředitelů škol (Před maturitou, 1932; Na sluneční straně, 1933; Poslední muž, 1934), lékařů (Vražda v Ostrovní ulici, 1933; Hudba srdcí, 1934) a hostů či návštěvníků různých zařízení a sešlostí (Anton Špelec, ostrostřelec, 1932; Diagnosa X, 1933; Hrdinný kapitán Korkoran, 1934).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!