V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LAHODA, Ladislav

Ladislav LAHODA (* 27. 5. 1949 Brno)  – vrcholový sportovec, kaskadér a herec; otec kaskadéra Roberta Lahody (* 1976). Jako reprezentant republiky v zápase ve volném stylu rozšířil v 60. letech tým film. kaskadérů FSB, s nímž se podílel na mnoha českých i zahraničních filmech, především válečných, akčních, dobrodružných a historických. Před kamerou se vedle kaskadérských kreací začal uplatňovat též v epizodních rolích, např. kurýra (Kam zmizel kurýr, 1981), frajera (Katapult, 1983), sovětského pilota (Až do konce, 1984), špinavce (Mravenci nesou smrt, 1985), hořícího vojáka (…nebo být zabit, 1985) a veksláka (Kamarád do deště, 1988). Od poloviny 80. let působí jako odborný poradce a koordinátor kaskadérů u filmů domácí i zahraniční produkce, kde si občas zahraje (mj. Praha/Prague, 1992; Dravci/Ravenous 1993). Diváci ho mohli vidět i na obrazovce, v tv. pohádce či filmech (mj. O princezně na klíček, 1987; Maigretův první případ, 1991; Podzemní komando, 1996) i seriálech (Sanitka, 1984; Ahoj sídliště, 1987; Ordinace v růžové zahradě, 2005). Je majitelem kaskadérské agentury FILMKA.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!