V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BITTL, Zdeněk

Zdeněk BITTL (* 4. 6. 1908 Nové Město nad Metují, † 22. 2. 2001 Pardubice)herec, divadelní režisér a ředitel; otec herečky Z. Bittlové a strýc J. Bittlové. Pocházel z rozvětvené umělecké rodiny, otec byl akademický malíř, ale i herec a režisér, matka herečka, oba bratři Jindřich (1896–1971) a Bedřich (1900–1969) Bittlové byli herci a měli kočovné společnosti. Soukromě se herecky školil u V. Vydry, F. SmolíkaL. Skrbkové i E. F. Buriana a jevištní průpravu získal u div. společnosti J. Bittla a Středočeské činohry (1933–44). Celou poválečnou éru až do svého odchodu do důchodu (1980) působil jako herec, a především režisér a šéf činohry a od 1972 i ředitel ve Východočeském divadle v Pardubicích s výjimkou let 1961–70, kdy režíroval a vedl českou scénu Těšínského divadla v Českém Těšíně. Na rozdíl od své bohaté div. tvorby (mj. tulák ve hře bratří Čapků Ze života hmyzu; Katz ve vlastní adaptaci Haškova Dobrého vojáka Švejka; maršál v Bílé nemoci) a režie (Léto, Maryša, Lucerna, Paličova dcera; ze světového repertoáru Zkrocení zlé ženy, Opory společnosti ad.; vlastní dramatizaceAnna Karenina, Vstanou noví bojovníci, Rozrušená země) nezanechal v českém filmu až tak výrazné stopy. Kamera ho zachytila pouze v nevelkých rolích jezuitského kazatele Vostrýho (Temno, 1950), dělníka Stárka (Anna proletářka, 1952) a do třetice důstojníka (Zabitá neděle, 1969). Roku 1980 byl jmenován Zasloužilým umělcem. Po odchodu do penze vedl jako umělecký šéf amatérský div. soubor v Chrudimi, a to až do roku 1994. Jeho heslo přináší mj. Biografický slovník Slezska a severní Moravy (11/2008).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!