V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BIRKOVÁ, Lena

Lena BIRKOVÁ rozená Hrubá, provdaná Papežová (* 16. 9. 1925 Chabarovsk, SSSR, † 7. 12. 2010 Praha)  – herečka. Od ukončení studií na Německé konzervatoři v Praze (1943) hrála několik sezon v různých německých div. společnostech. Po osvobození účinkovala jako tanečnice v ústecko-karlovarské zpěvohře a v pražském Divadle 5. května, od konce 40. let střídavě působila jako hlasatelka Čs. rozhlasu (1952–54, 1962–76) a jako herečka ve Vesnickém divadle (1949–53, 1954–62). Její filmografie dnes už čítá na padesát titulů nejrůznějších žánrů, témat a umělecké úrovně, kde vytvořila drobné portréty lidových ženských typů, např. úřednic, pokladních, prodavaček, vychovatelek, zdravotních sester, sousedek a dělnic, když debutovala ve snímku Oranžový měsíc (1962) a podobný typ hrála v dalších filmech (Mykoin PH 510, 1963; Transit Carlsbad, 1966; Happy end, 1967; Případ mrtvých spolužáků, 1976; Zlaté rybky, 1977; Adéla ještě nevečeřela, 1977; Hrozba, 1978; Pumpaři od Zlaté podkovy, 1978; Vražedné pochybnosti, 1978; Drsná Planina, 1979; Causa Králík, 1979; Cukrová bouda, 1980; Jak napálit advokáta, 1980; Útěky domů, 1980; Dostih, 1981; Sny o Zambezi, 1982; Záchvěv strachu, 1983; Kukačka v temném lese, 1984; Kariéra, 1984; Láska z pasáže, 1984; Prodavač humoru, 1984; Mravenci nesou smrt, 1985; Bizon, 1989; Trhala fialky dynamitem, 1992; Kolja, 1996). V 90. letech se zapojila i do řady zahraničních film. i tv. produkcí natáčených u nás (My Giant/Můj obr, 1997; Tatort – Heisse Grüsse aus Prag/Místo činu – Vřelé pozdravy z Prahy, 2002). Na obrazovce ji český divák mohl vidět mj. ve filmech Jak se naučit švédsky (1979), Klauni a vlastenci (1991) či Tichý úkryt (1995) a v řadě seriálů (F. L. Věk, 1971; 30 případů majopra Zemana, 1974–79; Dynastie Nováků, 1982; Slavné historiky zbojnické, 1985; Zlá krev, 1986; Chobotnice z II. patra, 1986; Panoptikum Města pražského, 1986; Druhý dech, 1988; Přísahám a slibuji, 1990; Arabela se vrací, 1990–93; Náhrdelník, 1992). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1996).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!