V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BÍLKOVÁ, Ivana

Ivana BÍLKOVÁ (* 14. 4. 1921 Dolní Počernice u Prahy, † 1986)  – herečka; manželka herce K. Dellapiny. Začala hrát za okupace v Nezávislém divadle v Praze a v Podbrdském divadle, po osvobození pokračovala na oblastních scénách v Jablonci nad Nisou, Kolíně a od roku 1953 v Pardubicích. K její spolupráci s filmem došlo jen výjimečně v nevelkých postavách: žena v kiosku (Naděje, 1963), ošetřovatelka (Vysoká zeď, 1964), manželka sedláka Kurfiřta v podání M. Sandhause (Všichni dobří rodáci, 1968), komorná (Vítězný lid, 1977), lékárnice (Dostih, 1981) a tělnatá paní (Evo, vdej se!, 1983). Větší roli Bláži, ženy ministra (J. Hlinomaz), měla v Steklého silně tendenční politické satiře Hroch (1973), kde jí ovšem nadabovala B. Holišová, a stejný režisér ji svěřil i roličku jeptišky sestry Betrice v komedii Všichni proti všem (1977).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!