V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BIČÍKOVÁ, Magdalena

Magdalena BIČÍKOVÁ (* 17. 11. 1968 Praha)  – novinářka a dětská herečka; dcera ing. Vladimíra Bičíka, autora a konstruktéra prvního čs. kardiostimulátoru. Od sedmi do čtrnácti let účinkovala v ČST v dětských pořadech (Barvínek; Rozmarýnek; Roste, kvete, zelená se) a hrála princezny a víly v řadě pohádek (Předeme, předeme zlatou nitku, 1981; Jak Jaromil ke štěstí přišel, 1982; Červánková královna, 1982; To se ti povedlo, Julie, 1982). Diváci v kinech ji mohli vidět jako rozpustilou školačku Jarku ve dvou rodinných komediích Otakara Fuky Pátek není svátek (1979) a V podstatě jsme normální (1981). Po absolvování gymnázia Na Zatlance a nepřijetí na DAMU vystudovala žurnalistiku a film. vědu na Univerzitě Karlově. Její desetiletá činnost film. novinářky vyústila v práci tv. a film. dramaturgyně, tiskové mluvčí kulturních projektů, především z oblasti filmu a divadla (mj. od roku 2002 Letních shakespearovských slavností), a organizuje kursy mediální komunikace. ČT ji věnovala jeden z dílů seriálu Osudy hvězd s názvem Princezna na vdávání (1999).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!