V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BIČÍK, Vladimír

Vladimír BIČÍK (* 15. 3. 1926 Praha, † 10. 9. 1988 Praha)  – herec a karikaturista. Absolvoval herectví na DAMU (1950) a po ročním působení v Krajském oblastním divadle Hradec Králové a vojenské prezenční službě byl od roku 1953 až do smrti členem Ústředního divadla československé armády, respektive Divadla na Vinohradech (Vítr ve větvích sasafrasu, Král Krysa, Cyrano z Bergeracu). Herec tělnaté postavy a robustního projevu se osvědčil zejména v charakterních a komických figurkách a lidových typech. Ve filmu se objevoval od 50. let v četných epizodních rolích, nejčastěji příslušníků bezpečnostních a armádních složek (Expres z Norimberka, 1953; Tanková brigáda, 1955; Padělek, 1957; 7 zabitých, 1965; Anděl blažené smrti, 1966; Člověk není sám, 1971; Zakázaný výlet, Dny zrady, 1973; Osvobození Prahy, 1976; 1981; Veronika, 1985). Představoval i řidiče autobusu (Kolik slov stačí lásce?, 1961), pokladního na nádraží (Smrt černého krále, 1971), ministra dopravy (Hroch, 1973), předsedu MNV (Tam kde hnízdí čápi, 1975), agenta vydávajícího se za vyšetřovatele (Tichý Američan v Praze, 1977), číšníka (Skandál v Gri-Gri baru, 1978). Plejádou rázovitých postaviček obohatil mnohé tv. dramatické pořady: inscenace (Píseň o Čapajevovi, 1958; Barometr, 1969; Alexandre Dumas starší, 1970; Drobínek, 1970; Chléb a písně, 1971; Zajatec šílenství, 1971; Dlouhý podzimní den, 1971; Havárie, 1980; Panenka, 1980; A na konci je začátek, 1981; O neopětované lásce, 1982; Viktor Veliký, 1987) a v seriálech (Tři chlapi v chalupě, 1963; Sňatky z rozumu, 1968; Nejmladší z rodu Hamrů, 1975; Muž na radnici, 1976; Dobrá Voda, 1982; Synové a dcery Jakuba skláře, 1985; Černá země, 1985; Gottwald, 1986; Panoptikum Města pražského, 1986; Rodáci, 1988). Uplatnil se též za rozhlasovým mikrofonem. V div. kruzích proslul jako kreslíř karikatur svých kolegů.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!