V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BIBIKOFFOVÁ, Marie

Marie BIBIKOFFOVÁ pseudonym Bibi Haasová (* 25. 4. 1917 Bern, Švýcarsko, † 9. 5. 2009, Laxenburg, Rakousko)  – baletka a herečka; manželka herce a režiséra H. Haase. Její tatínek, ruský šlechtic Michail Bibikoff, byl posledním carským velvyslancem ve Švýcarsku. Dětství a mládí strávila v klášterních vzdělávacích ústavech. Ve dvaceti letech měla za sebou zkušenost studentky taneční školy Isadory Duncanové v Salcburku, baletky souboru Maxe Reinhardta a fotomodelky. Ve Vídni se dostala na rok do kabaretu složeného z ruských emigrantů, s nimiž přišla do Berlína. Za pomoc Židům ji v Berlíně zatkla německá policie a zásluhou Jana Masaryka získala čs. pas. V květnu roku 1937 přijela do Prahy, kde ji Masaryk seznámil s H. Haasem, za něhož se roku 1938 provdala a v jehož filmech si pod dívčím jménem zahrála epizodní role dívky v penzionátu (Kvočna, 1937), ošetřovatelky (Bílá nemoc, 1937), dívky ve světlém kloboučku (Svět kde se žebrá, 1938) a studentky Lídy (Co se šeptá, 1938). Roku 1939, kdy byl Haas z rasových důvodů propuštěn z Národního divadla, emigrovali oba přes Francii do USA, kde roku 1950 dostali občanství. Objevila se ještě v drobných roličkách v hollywoodských filmech režisérů Jacquese Tourneura (Days of Glory/Dny slávy, 1944) a H. Haase (The Girl on the Bridge/Dívka na mostě, 1951; Strange Fascination/Podivná přitažlivost, 1952). Od počátku 60. let žili v Itálii a Rakousku. Po manželově smrti se naplno věnovala práci vychovatelky opuštěných dětí. Několikrát navštívila Českou republiku (1963, 1997, 1998, 2000). Vzpomínky na manžela zachytila v knize Dlouhá svatební cesta (1997), kterou napsala s Alešem Fuchsem.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!