V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BEZDÍČEK, Miroslav

Miroslav BEZDÍČEK (* 12. 8. 1923 Hodonín, † 18. 9. 1993 Uherské Hradiště)  – herec. Začínal roku 1945 v brněnském Moravském lidovém divadle v Brně a po prezenční vojenské službě působil od roku 1947 v oblastních divadlech v Trutnově a Českém Těšíně. Roku 1960 se vrátil do rodného kraje a stal se členem Slováckého divadla v Uherském Hradišti, na jehož jevišti prožil třicet let svého div. života. První film. zkušenost získal v epizodní roli bývalého spolužáka okresního funkcionáře (J. Pántik), o jehož vnitřní krizi pojednává Helgeho psychologické drama Stud (1967). Nevelkými úlohami se posléze připomněl v dobově poplatných moralitách Dvacátý devátý (1974), Škaredá dědina (1975), O moravské zemi (1977), Čistá řeka (1978), Paragraf 224 (1979), Požáry a spáleniště (1980), Vinobraní (1982), koprodukčním Boj o Moskvu (1985) a naposled alespoň v Koskově „lehce nemravném příběhu mravných studentek“ Sedmé nebe (1987).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!