V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BEZDĚKOVÁ, Eva

Eva BEZDĚKOVÁ (* 25. 11. 1929 Brno, † 19. 9. 1992 Praha)  – divadelní dramaturgyně a překladatelka. Od dětství se věnovala studiu hudby a jazyků. Při zaměstnání se v 50. letech začala systematicky zabývat dramaturgií a překládat dramatické texty a libreta. Od poloviny 50. let působila střídavě jako dramaturg a lektor pražských i oblastních divadel. Externě spolupracovala s dabingovým studiem a ČST. Příležitostně se věnovala také vlastní tvorbě, ale těžiště její činnosti spočívalo v překladech dramat i prozaických děl (někdy i tv. filmů), zejména z francouzštiny a italštiny. Ve filmu se objevila ponejprv až v 60. letech, jako Francouzka v Krškově komedii Komedie s Klikou (1964) a pak ve větší postavě paní Rychtaříkové v Herzově psychologicko-kriminálním dramatu Znamení Raka (1966). Menší role ztvárnila i počátkem 70. let: ve filmech J. Krejčíka Hry lásky šálivé (1971) a Podezření (1972). Diváci ji také mohli vidět na obrazovce v tv. filmech Polka jede do světa (1965) a Jak se dělá divadlo (1969). Věnovala se i dabingu.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!