V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BEŠŤÁK, Kamil

Kamil BEŠŤÁK (* 14. 6. 1914 Petrozseny, Rumunsko, † 29. 4. 1994 Karlovy Vary)  – herec a divadelní režisér. Od počátku 30. let do konce okupace prošel jako režisér a herec kamennými divadly (Trnava, Nitra, Pardubice, České Budějovice, Tábor) i soukromými div. společnostmi (Opereta M. Novákové). Po válce se jeho domovskými scénami stala oblastní divadla v Teplicích-Šanově (1945–58) a Karlových Varech (1959–75). Zde, podle svědectví vnuka, ještě krátce před smrtí zorganizoval velký kostýmní průvod k poctě Karla IV. Film mu nabídl pouze několik epizodních rolí dělníků (Anna proletářka, 1952; Botostroj, 1954) a větších postav intelektuálů: redaktor (Nevěra, 1956), inženýr (Mykoin PH 510, 1963), obhájce (Obžalovaný, 1964), Topolino v historické komedii Slasti Otce vlasti (1969) a listonoše (Dny zrady, 1973).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!