V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BESSEROVÁ, Kateřina

Kateřina BESSEROVÁ (* 1954 Praha)herečka a úřednice; dcera herce V. Bessera. Jako studentka gymnázia Jana Nerudy v Hellichově ulici hrála v tamním divadelním souboru. Herectví, které vystudovala na DAMU (1977), praktikovala jen ve svobodném povolání. Ještě jako posluchačka DAMU začínala před kamerou současně v televizi i filmu. Na plátnech kin se objevovala výhradně v epizodních roličkách studentky (Den pro mou lásku, 1976), bezejmenné dívky (Indiáni z Větrova, 1979), zdravotní sestry (Svítalo celou noc, 1980), techničky (S tebou mě baví svět, 1982), chodkyně (Proč?, 1987) a přítelkyně syna stavebního ředitele Aleše (Tichý společník, 1988). Zatím poslední její film. úlohou byla královna z úvodní části koprodukční česko-polské pohádky V. Drhy Jestřábí moudrost (1989), která po porodu dcery umírá. Z její tv. dramatické tvorby jmenujme alespoň inscenaci s historickým námětem Kateřina zlé pověsti (1976), pohádky Pavouk se smaragdovýma očima (1986) a Drátenická pohádka (1987) a seriály Johann Sebastian Bach (1985; koprodukce NDR a Maďarsko) a Přísahám a slibuji (1990). Spolupracovala rovněž s rozhlasem. Ve volbách do Senátu (2000) neuspěšně kandidovala jako nezávislá za Prahu 12. Ministr kultury Pavel Dostal ji učinil tiskovou mluvčí svého úřadu a nyní vede odbor médií a audiovize MK ČR.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!