V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOKTOVÁ, Věra

Věra KOKTOVÁ provdaná 1. Holubová, 2. Režná, 3. Mikšová (* 1. 4. 1926 Košice, † 25. 7. 2013 Podbořany, okres Louny)  – herečka; první manželka lékaře-imunologa, básníka a esejisty Miroslava Holuba (1923-1998) a matka filmového žurnalisty Radovana Holuba (* 1949). Od absolvování hereckých studií na DAMU (1951) byla dlouholetou členkou pražského Divadla S. K. Neumanna. První zkušenost s filmováním získala jako jedna z vězeňkyň terezínského ghetta v Radokově okupačním dramatu Daleká cesta (1949). V následujících dvou desítkách filmů se musela spokojit s drobnými postavami mladých žen (Divotvorný klobouk, 1952; Dobrý voják Švejk, 1956), manželek (Život pro Jana Kašpara, 1959; Lidé jako ty, 1960; Kotrmelec, 1961; Poklad byzantského kupce, 1966), pedagogických pracovnic (Kouzelný den, 1960; Nejlepší ženská mého života, 1968), úřednic (Na kolejích čeká vrah, 1970; Tobě hrana zvonit nebude, 1975; Víkend bez rodičů, 1981) a dalších epizodek (Srdečný pozdrav ze zeměkoule, 1982; Tísňové volání, 1985;  Jak básníkům chutná život, 1987; Trhala fialky dynamitem, 1992; Jak básníci neztrácejí naději, 2004). Hojně účinkovala v tv. inscenacích (Barnabášek, 1963; Ženitba, 1967; Opory společnosti, 1972; Jana Eyrová, 1972; První žena království, 1975; Slečna Rajka, 1978; Poslední koncert; 1979; Černé světlo, 1980; Měsíční tónina, 1981; A na konci je začátek, 1981; Spor herečky Kvapilové, 1983; Zrcadlo nenávisti, 1987; Utopím si ho sám, 1989; Zvonokosy, 1990; Noc pastýřů, 1992; Kníže Václav, 1995; Doktor Munory a jiní lidé, 1997; Poslání s podrazem, 2002; Smetanový svět, 2003; Stavovské rozdíly, 2004; Vražda kočky domácí, 2004; Čas grundlí, 2004), pohádkách (Dvě Cecilky. 1969; Princ Chocholouš, 1974; Čertova nevěsta, 1975; Panenka z vltavské tůně, 1976; Čarovné prstýnky, 1978; O bílém jadýrku, 1983; O líné nitce a a prstýnku s rubínem, 1985; O Radkovi a Mileně, 1990; Pohádka o prolhaném království, 1992; Noční mora, 1993; O vílách Rojenicích, 1997) a seriálech Eliška a její rod (1966), Rozsudek (1970), Chalupáři (1975), Muž na radnici (1976), Rozpaky kuchaře Svatopluka (1984), My všichni školou povinní (1984), Synové a dcera Jakuba skláře (1985), Druhý dech (1988), Malé dějiny jedné rodiny (1988), Chlapci a chlapi (1988), Území bílých králů (1991), Hříchy pro pátera Knoxe (1992), Josef a Ly (2004) a Letiště (2006). Herectví vyučovala v břevnovské Lidové škole umění. Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1996).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!