V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BESSER, Vilém/Míla

Vilém/Míla BESSER (* 2. 12. 1930, Kročehlavy u Kladna, † 27. 10. 1985 Praha)herec. Otec herečky a úřednice K. Besserové. Sám se jako syn z dělnické rodiny vyučil číšníkem, ale v poválečném období se začal věnovat herectví. Začínal v zájezdovém souboru Modrá halena (1947–48), následujících několik let hrál v Praze (Divadlo mladých pionýrů, Městské divadlo pro mládež) a cestoval se zájezdovou scénou Ústředního divadla československé armády. V letech 1955–61 účinkoval v řadě oblastních divadel (České Budějovice, Teplice, Pardubice, Hořovice, Kladno, Plzeň) a pak byl dlouholetým členem pražského Realistického divadla Zdeňka Nejedlého (1961–85), na jehož jevišti se představil v postavách hrdinských milovníků a dramaticky vyhrocených mužů (O myších a lidech, Hamlet, Měsíc nad řekou). Ve filmu, kde vytvořil kolem padesáti rolí, ztělesňoval nejprve optimisticky naladěné mladíky zpravidla manuálních profesí v tendenčních a politicky exponovaných snímcích se sociální a budovatelskou tematikou (Milujeme, 1951; Nástup, 1952; Plavecký mariáš, 1952; Olověný chléb, 1953; Botostroj, 1954; Jan Hus, 1954; Jan Žižka, 1955; Rudá záře nad Kladnem, 1955; Občan Brych, 1958; Cesta zpátky, 1958). Počátkem 60. let přešel k robustnějším chlapským typům, jejichž portréty načrtával střídmými a výstižnými tahy výrazových prostředků. Nejčastěji se jednalo o vyšetřovatele bezpečnosti a policie (Kronika žhavého léta, 1973; Tichý Američan v Praze, 1977; Diagnóza smrti, 1979; Záchvěv strachu, 1983), lékaře (Poslední etapa, 1962; Ta chvíle, ten okamžik, 1981), antifašistické odbojáře (Maratón, 1968; Levé křídlo, 1983) a pedagogy (Pasťák, 1968, 1990; Kukačka v temném lese, 1984). Jen vzácně hrál i negativní typy (Případ mrtvých spolužáků, 1976). Kuriozní postavení v celé jeho filmografii zaujímá postava pravěkého muže Divouse, který se posléze zjevuje jako záhadná lesní příšera v prvních dvou dílech Schmidtovy volné trilogie z pravěku Osada Havranů (1977) a Na veliké řece (1977). Značně rozsáhlá byla jeho spolupráce s televizí (Ztroskotání lodi Kapermeulen, 1965; Matka, 1966; Oxfordská tragédie, 1968; Zločin na Zlenicích hradě, 1971; Moc bez slávy, 1972; Případ Adler, 1974; Osamělý jezdec, 1979; Panská 8, 1984, Mít někoho do deště, 1985), kde ho neminulo ani účinkování seriálech (30 případů majora Zemana, 1974–79; My z konce světa, 1975; Stavy rachotí, 1983; Třetí patro, 1985; Slavné historky zbojnické, 1985), ale také s rozhlasem a dabingovými studii.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!